Ευαγόρας Μ. Παντελούρης
Ανθρωπολογία Β΄ Γυμνασίου
[1972, 21st edition]