Αγνή Ρουσοπούλου
Τι πρέπει να γνωρίζει ο Πολίτης. Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος Γ΄ Λυκείου
[1979, 5th edition]