Γεώργιος Ν. Ζούκης
Αναγνωστικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης
[1962, 6th edition]