Αλέξανδρος Γ. Σαρής
Τα Νέα Νεοελληνικά αναγνώσματα της Β΄ Γυμνασίου. Ο Παπαδιαμάντης, ο Παλαμάς, ο Νιρβάνας και τα θρησκευτικά ποιήματα.
[1958]