Διον. Π. Λεονταρίτης
Φυσική και Χημεία δια την Ε΄ Τάξιν των Δημοτικών Σχολείων
[1950]