Γ. Καλαματιανός, Λ. Βρανούσης, Β. Σφυρόερας, Κ. Ρωμαίος, Π. Πάρρης
Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Δ' Γυμνασίου
[1963, 2nd edition]