Πόπλιος Βιργίλιος Μάρων (P. Vergilius Maro), Μάρκος Τύλλιος Κικέρωνας (Marcus Tullius Ciceco), Κουίντος Οράτιος Φλάκκος (Q. Horati Flacci), Φωκίωνας Β. Βουσβούνης, Ερρίκος Σκάσσης, Ζαφείριος Ν. Φραγκίσκος (εισαγωγή/σχόλια)
Ουεργιλίου Αινειάς Εκλογαί M. Tullii Ciceronis Somnium Scipionis de re publica liber VIΟρατίου Ωδαί
[1963, 8th edition]