Διον. Π. Λεονταρίτης
Στοιχεία Φυσικής και Χημείας δια την Α΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1953]