Παν. Παπαδόπουλος, Φιλ. Κολοβός, Δημ. Παπαδόπουλος
Γεωγραφία- Άτλας Ελλάδος Προς χρήσιν των μαθητών Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού