Φωκίων Φωτόπουλος
Ιστορία Εκκλησιαστική προς χρήσιν των μαθητών της πέμπτης τάξεως των Δημοτικών Σχολείων