Βασ. Ε. Πετρούνιας
Ιερά Ιστορία της Καινής Διαθήκης δια την Β΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1951]