Δ. Παπαμιχαήλ, Σ. Μπαλής, Χρ. Γιαννίκος, Δ. Νοταράς, Κ. Σολδάτος
Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου
[1980]