Δ. Κώτσιρας, Δ. Μάγος
Τετράδιον Γραμματικής Β΄ Δημοτικού με την Ορθογραφία των νέων Αναγνωστικών 1964-65