Σοφοκλής, Π. Ν. Δημόπουλος (σχόλια)
Σοφοκλέους Τραγωδίαι, Οιδίπους Τύρρανος, Αντιγόνη
[1963, 9th edition]