Χαρίσιος Παπαμάρκος
Ελληνικόν Αναγνωσματάριον διά τους μαθητάς της τρίτης τάξεως των σχολείων της Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως
[1915]