Μάρκος Τύλλιος Κικέρωνας (Marcus Tullius Cicero), Πόπλιος Οβίδιος Νάσων (P. Ovidius Naso), Ζαφείριος Ν. Φραγκίσκος (εισαγωγή/σχόλια)
Κικέρωνος λόγοι ο Γ΄ κατά Κατιλίνα και ο υπέρ Αρχίου του ποιητού / Οβίδιου Μεταμορφώσεις (Εκλογαί) δια την Ε΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1959, 9th edition]