Πλούταρχος, Μιχ. Χ. Οικονόμου, Βασ. Η. Τσακατίκας (μετάφραση)
Πλουτάρχου Βίοι Σόλων - Θεμιστοκλής - Περικλής - Φωκίων Β΄ Γυμνασίου
[1978, 2nd edition]