Λυσίας, Χρίστος Α. Παπαναστασίου, Νικόλαος Ε. Φραγκίσκος (σχόλια)
Λυσίου Λόγοι Εκλογαί. Προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄ τάξεως των Εξαταξίων Γυμνασίων και των αντίστοιχων Σχολών της Μέσης Εκπαίδευσης
[1937, 3rd edition]