Όμηρος, Νικηφόρος Έλεόπουλος, Καλλιρόη Ελεοπούλου (σχόλια)
Ομήρου Οδύσσεια (Εκλογαί) δια την Δ΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1962, 10th edition]