Πλάτων, Χρίστος Α. Παπαναστασίου (σχόλια)
Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους Κρίτων
[1966, 15th edition]