Πλάτων, Χρίστος Παπαναστασίου (σχόλια)
Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους-Κρίτων
[1968, 17th edition]