Σοφοκλής, Π. Ν Δημόπουλος (μετάφραση), Σπυρ. Μαγγίνας (επιμέλεια)
Σοφοκλέους Τραγωδίαι Οιδίπους Τύραννος Αντιγόνη
[1958, 6th edition]