Δημήτριος Σίμος Μπαλάνος
Στοιχειώδης Εκκλησιαστική ιστορία
[1926, 10th edition]