Όμηρος, Νικηφόρος Ελεόπουλος, Καλλιρόη Ελεοπούλου (εισαγωγή, ερμηνευτικές σημειώσεις)
Ομήρου Οδύσσεια (Εκλογές) Α΄ Λυκείου
[1978, 15th edition]