Νικηφόρος Ελεόπουλος, Καλλιρόη Ελεοπούλου
Ομήρου Οδύσσεια (Εκλογαί) Δ΄ Γυμνασίου
[1970, 16th edition]