Εμμ. Γ. Παντελάκης
Κοντάκια και Κανόνες της Εκκλησιαστικής Ποιήσεως προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄ τάξεως των Γυμνασίων
[1923, 3rd edition]