Ανάργυρος Ζενάκος
Φυσική πειραματική και χημεία : δια την ΣΤ΄ τάξιν του Δημοτικού Σχολείου
[1972, 4th edition]