Νικόλαος Κοντόπουλος
Νεοελληνικά αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Δ΄ τάξεως των Εξαταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου των λοιπών της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1936, 4th edition]