Δημήτριος Γ. Ζήσης, Κώστας Ρωμαίος
Αναγνωστικό τετάρτης Δημοτικού