Λέγενδρος (Adrien Marie Legendre), Γ. Ζώχιος (μετάφραση)
Λεγένδρου Στοιχεία Γεωμετρίας
[1857]