Ραφαήλ Κύννερος (Raphael Kuhner), Ευστάθιος Σταθάκης (μετάφραση)
Μεγάλη Γραμματική της ελληνικής γλώσσης, Μέρος δεύτερον, Τμήμα δεύτερον