Αλέξανδρος Γ. Σαρής
Νεοελληνικά αναγνώσματα δια τους μαθητάς της Β΄ Τάξεως των Ελληνικών σχολείων
[1921, 2nd edition]