Θουκυδίδης, Ελ. Λαμπρίδη (μετάφραση), Κατερίνα Συνοδινού (εισαγωγή σχόλια)
Θουκυδίδη Ιστορία (Βιβλίο ΣΤ΄ - Βιβλίο Ζ΄ ) Β΄ Γυμνασίου
[1978, 2nd edition]