Δημ. Κοντογιάννης, Γεώργιος Μέγας, Παύλος Νιρβάνας, Δημ. Γ. Ζήσης
Αναγνωστικό Ε΄ Δημοτικού
[1946]