Βασιλ. Γ. Οικονομίδης
Αναγνωστικόν Β΄ Δημοτικού
[1972, 13th edition]