Ι. Κ. Γιαννέλης, Γ. Σακκάς
Αλφαβητάριον
[1972, 11th edition]