Δ. Ανδρεάδης, Α. Δελμούζος, Π. Νιρβάνας, Ζ. Παπαντωνίου, Μ. Τριανταφυλλίδης, Κ. Μαλέας
Τα Νέα Αλφαβητάρια Οδηγίες για τη διδασκαλία τους
[1923]