Γαλάτεια Καζαντζάκη
Το σπίτι μας και ο γύρω κόσμος πατριδογραφία Α΄
[1923]