Δ. Γιαννάκος, Γ. Χασούλας
Φυσική Ιστορία Τάξις Τρίτη (και για το πρώτο έτος συνδιδασκαλίας Γ΄ και Δ΄ )
[1969]