Αγγελική Θ. Πάτση
Φυσική Πειραματική και Χημεία δια τις Ε΄ - ΣΤ΄ Τάξεις του Δημοτικού Σχολείου
[1955]