Αρριανός (Lucius Flavius Arrianus), Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Εκλογαί εκ της Αναβάσεως του Αρριανού δια την Γ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1940]