Μάρκος Τύλλιος Κικέρωνας (M. Tullius Cicero), Φραγκίσκος Ν. Ζαφειρίου (μετάφραση)
Μετάφρασις εκλεκτών επιστολών του Κικέρωνος προς τους οικείους και προς τον Αττικόν (ad familiares - ad atticum) δια τους μαθητές της Γ΄ τάξεως Γυμνασίου
[1916]