Γεώργιος Δ. Σουμελίδης
Νεοελληνικών Λογοτεχνημάτων αισθητική διδασκαλία παιδαγωγική μελέτη μετά 24 υποδειγματικών μαθημάτων
[1927]