Γουσταύος Φράιλιχ (Gustav Froelich), Δημήτριος Ιωαννίδης Ολυμπίου (μετάφραση)
Το παιδαγωγικόν σχολείον
[1896]