Μιλτιάδης Βρατσάνος
Οδηγός θεωρητικός και πρακτικός του Δημοτικού Σχολείου περιλαμβάνων τα μαθήματα του Β’ σχολικού έτους, Β’ τεύχος
[1887, 1st edition]