Στ. Δασκαλογιάννης, Σ. Μεγαλόπουλος
Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος. ΣΤ΄ Δημοτικού Σχολείου
[1950]