Γεώργιος Ν. Ζούκης
Αναγνωστικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης
[1950, 1st edition]