Γ. Μέγας, Κ. Ρωμαίος, Σ. Δουφεξής, Θ. Μακρόπουλος
Αναγνωστικό Δ΄ Δημοτικού
[1968, 7th edition]