Αλκίνοος Ε. Μάζης
Γεωγραφία δια την Ε΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1952]