Όμηρος, Ιάκωβος Πολυλάς (μετάφραση)
Ομήρου Ιλιάδα
[1978, 7th edition]